ภาพกิจกรรม - ประชุมงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ครั้งที่ ๒

ประชุมงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ครั้งที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และคณะกรรมการการดำเนิน  โดยที่ประชุม ได้หารือเรื่องความคืบหน้าของแต่ละฝ่ายงาน ที่ได้รับมอบหมายที่ทำตามหน้าที่ สำหรับงานสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน และ งานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

img 6049

img 6070

 

img 6058

img 6059

 

 

 

img_6049
img_6049
Image Detail Image Download
img_6050
img_6050
Image Detail Image Download
img_6051
img_6051
Image Detail Image Download
img_6052
img_6052
Image Detail Image Download
img_6053
img_6053
Image Detail Image Download
img_6054
img_6054
Image Detail Image Download
img_6055
img_6055
Image Detail Image Download
img_6056
img_6056
Image Detail Image Download
img_6057
img_6057
Image Detail Image Download
img_6058
img_6058
Image Detail Image Download
img_6059
img_6059
Image Detail Image Download
img_6060
img_6060
Image Detail Image Download
img_6061
img_6061
Image Detail Image Download
img_6063
img_6063
Image Detail Image Download
img_6064
img_6064
Image Detail Image Download
img_6065
img_6065
Image Detail Image Download
img_6068
img_6068
Image Detail Image Download
img_6070
img_6070
Image Detail Image Download
img_6071
img_6071
Image Detail Image Download
img_6072
img_6072
Image Detail Image Download
img_6073
img_6073
Image Detail Image Download
img_6075
img_6075
Image Detail Image Download
img_6078
img_6078
Image Detail Image Download
img_6079
img_6079
Image Detail Image Download
img_6082
img_6082
Image Detail Image Download
img_6084
img_6084
Image Detail Image Download
img_6089
img_6089
Image Detail Image Download
img_6090
img_6090
Image Detail Image Download
img_6091
img_6091
Image Detail Image Download
img_6092
img_6092
Image Detail Image Download
img_6093
img_6093
Image Detail Image Download
img_6094
img_6094
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery