ภาพกิจกรรม - พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระชยานันทมุนี,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอภูเพียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียง ประธานใรพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ มณฑลพิธีศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 img 1447

img 1454

img 1476

img_1385
img_1385
Image Detail Image Download
img_1390
img_1390
Image Detail Image Download
img_1395
img_1395
Image Detail Image Download
img_1396
img_1396
Image Detail Image Download
img_1397
img_1397
Image Detail Image Download
img_1398
img_1398
Image Detail Image Download
img_1403
img_1403
Image Detail Image Download
img_1406
img_1406
Image Detail Image Download
img_1423
img_1423
Image Detail Image Download
img_1431
img_1431
Image Detail Image Download
img_1434
img_1434
Image Detail Image Download
img_1435
img_1435
Image Detail Image Download
img_1437
img_1437
Image Detail Image Download
img_1439
img_1439
Image Detail Image Download
img_1444
img_1444
Image Detail Image Download
img_1447
img_1447
Image Detail Image Download
img_1450
img_1450
Image Detail Image Download
img_1452
img_1452
Image Detail Image Download
img_1454
img_1454
Image Detail Image Download
img_1456
img_1456
Image Detail Image Download
img_1457
img_1457
Image Detail Image Download
img_1458
img_1458
Image Detail Image Download
img_1459
img_1459
Image Detail Image Download
img_1460
img_1460
Image Detail Image Download
img_1461
img_1461
Image Detail Image Download
img_1462
img_1462
Image Detail Image Download
img_1463
img_1463
Image Detail Image Download
img_1464
img_1464
Image Detail Image Download
img_1467
img_1467
Image Detail Image Download
img_1469
img_1469
Image Detail Image Download
img_1471
img_1471
Image Detail Image Download
img_1476
img_1476
Image Detail Image Download
img_1483
img_1483
Image Detail Image Download
img_1492
img_1492
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery