ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อ ทบทวนผลการดำเนินงานและติดตามงานของแต่ละส่วนงาน และเตรียมในการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1370

img 1375

img 1374

img 1377

img_1370
img_1370
Image Detail Image Download
img_1371
img_1371
Image Detail Image Download
img_1372
img_1372
Image Detail Image Download
img_1374
img_1374
Image Detail Image Download
img_1375
img_1375
Image Detail Image Download
img_1377
img_1377
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery