ภาพกิจกรรม - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

         ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง จุดเทียนชัยถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ เป็นพลังของแผ่นดิน ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เวลา ๑๘.๐๐ น.

img 1149

img 1150

img 1153

img 1175

img_1139
img_1139
Image Detail Image Download
img_1149
img_1149
Image Detail Image Download
img_1150
img_1150
Image Detail Image Download
img_1153
img_1153
Image Detail Image Download
img_1154
img_1154
Image Detail Image Download
img_1155
img_1155
Image Detail Image Download
img_1156
img_1156
Image Detail Image Download
img_1157
img_1157
Image Detail Image Download
img_1161
img_1161
Image Detail Image Download
img_1175
img_1175
Image Detail Image Download
img_1179
img_1179
Image Detail Image Download
img_1180
img_1180
Image Detail Image Download
img_1185
img_1185
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery