ภาพกิจกรรม - โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช

โครงการบรรพชาอุปสมบท

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช

เนื่องในวโนกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

  

          เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช เนื่องในวโนกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 1009

img 1090

img 1116

img 1122

img_0846
img_0846
Image Detail Image Download
img_0852
img_0852
Image Detail Image Download
img_0856
img_0856
Image Detail Image Download
img_0860
img_0860
Image Detail Image Download
img_0862
img_0862
Image Detail Image Download
img_0863
img_0863
Image Detail Image Download
img_0865
img_0865
Image Detail Image Download
img_0866
img_0866
Image Detail Image Download
img_0871
img_0871
Image Detail Image Download
img_0876
img_0876
Image Detail Image Download
img_0877
img_0877
Image Detail Image Download
img_0878
img_0878
Image Detail Image Download
img_0887
img_0887
Image Detail Image Download
img_0892
img_0892
Image Detail Image Download
img_0911
img_0911
Image Detail Image Download
img_0914
img_0914
Image Detail Image Download
img_0916
img_0916
Image Detail Image Download
img_0917
img_0917
Image Detail Image Download
img_0918
img_0918
Image Detail Image Download
img_0923
img_0923
Image Detail Image Download
img_0926
img_0926
Image Detail Image Download
img_0928
img_0928
Image Detail Image Download
img_0933
img_0933
Image Detail Image Download
img_0934
img_0934
Image Detail Image Download
img_0946
img_0946
Image Detail Image Download
img_0952
img_0952
Image Detail Image Download
img_0959
img_0959
Image Detail Image Download
img_0965
img_0965
Image Detail Image Download
img_0986
img_0986
Image Detail Image Download
img_0994
img_0994
Image Detail Image Download
img_0998
img_0998
Image Detail Image Download
img_1009
img_1009
Image Detail Image Download
img_1019
img_1019
Image Detail Image Download
img_1036
img_1036
Image Detail Image Download
img_1046
img_1046
Image Detail Image Download
img_1052
img_1052
Image Detail Image Download
img_1056
img_1056
Image Detail Image Download
img_1077
img_1077
Image Detail Image Download
img_1090
img_1090
Image Detail Image Download
img_1091
img_1091
Image Detail Image Download
img_1092
img_1092
Image Detail Image Download
img_1093
img_1093
Image Detail Image Download
img_1095
img_1095
Image Detail Image Download
img_1098
img_1098
Image Detail Image Download
img_1101
img_1101
Image Detail Image Download
img_1103
img_1103
Image Detail Image Download
img_1104
img_1104
Image Detail Image Download
img_1107
img_1107
Image Detail Image Download
img_1108
img_1108
Image Detail Image Download
img_1109
img_1109
Image Detail Image Download
img_1110
img_1110
Image Detail Image Download
img_1115
img_1115
Image Detail Image Download
img_1116
img_1116
Image Detail Image Download
img_1122
img_1122
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery