ภาพกิจกรรม - คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “อุบลราชธานีเกมส์” ครั้งที่ ๑๐

คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  เข้าร่วม “อุบลราชธานีเกมส์ครั้งที่ ๑๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อุบลราชธานีเกมส์ครั้งที่ ๑๐ ในโครงการส่งเสริมและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นการนันทนาการให้บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

img 0199

img 0486

img 0601

img 0632

img_0188
img_0188
Image Detail Image Download
img_0191
img_0191
Image Detail Image Download
img_0199
img_0199
Image Detail Image Download
img_0206
img_0206
Image Detail Image Download
img_0245
img_0245
Image Detail Image Download
img_0247
img_0247
Image Detail Image Download
img_0252
img_0252
Image Detail Image Download
img_0253
img_0253
Image Detail Image Download
img_0254
img_0254
Image Detail Image Download
img_0257
img_0257
Image Detail Image Download
img_0258
img_0258
Image Detail Image Download
img_0259
img_0259
Image Detail Image Download
img_0260
img_0260
Image Detail Image Download
img_0263
img_0263
Image Detail Image Download
img_0264
img_0264
Image Detail Image Download
img_0267
img_0267
Image Detail Image Download
img_0268
img_0268
Image Detail Image Download
img_0269
img_0269
Image Detail Image Download
img_0272
img_0272
Image Detail Image Download
img_0274
img_0274
Image Detail Image Download
img_0276
img_0276
Image Detail Image Download
img_0277
img_0277
Image Detail Image Download
img_0278
img_0278
Image Detail Image Download
img_0281
img_0281
Image Detail Image Download
img_0283
img_0283
Image Detail Image Download
img_0284
img_0284
Image Detail Image Download
img_0285
img_0285
Image Detail Image Download
img_0291
img_0291
Image Detail Image Download
img_0292
img_0292
Image Detail Image Download
img_0293
img_0293
Image Detail Image Download
img_0296
img_0296
Image Detail Image Download
img_0297
img_0297
Image Detail Image Download
img_0302
img_0302
Image Detail Image Download
img_0304
img_0304
Image Detail Image Download
img_0306
img_0306
Image Detail Image Download
img_0308
img_0308
Image Detail Image Download
img_0310
img_0310
Image Detail Image Download
img_0311
img_0311
Image Detail Image Download
img_0321
img_0321
Image Detail Image Download
img_0322
img_0322
Image Detail Image Download
img_0324
img_0324
Image Detail Image Download
img_0326
img_0326
Image Detail Image Download
img_0327
img_0327
Image Detail Image Download
img_0329
img_0329
Image Detail Image Download
img_0332
img_0332
Image Detail Image Download
img_0334
img_0334
Image Detail Image Download
img_0336
img_0336
Image Detail Image Download
img_0337
img_0337
Image Detail Image Download
img_0338
img_0338
Image Detail Image Download
img_0339
img_0339
Image Detail Image Download
img_0340
img_0340
Image Detail Image Download
img_0341
img_0341
Image Detail Image Download
img_0344
img_0344
Image Detail Image Download
img_0345
img_0345
Image Detail Image Download
img_0346
img_0346
Image Detail Image Download
img_0348
img_0348
Image Detail Image Download
img_0349
img_0349
Image Detail Image Download
img_0351
img_0351
Image Detail Image Download
img_0352
img_0352
Image Detail Image Download
img_0354
img_0354
Image Detail Image Download
img_0362
img_0362
Image Detail Image Download
img_0363
img_0363
Image Detail Image Download
img_0365
img_0365
Image Detail Image Download
img_0367
img_0367
Image Detail Image Download
img_0368
img_0368
Image Detail Image Download
img_0372
img_0372
Image Detail Image Download
img_0373
img_0373
Image Detail Image Download
img_0375
img_0375
Image Detail Image Download
img_0377
img_0377
Image Detail Image Download
img_0378
img_0378
Image Detail Image Download
img_0381
img_0381
Image Detail Image Download
img_0384
img_0384
Image Detail Image Download
img_0386
img_0386
Image Detail Image Download
img_0387
img_0387
Image Detail Image Download
img_0389
img_0389
Image Detail Image Download
img_0390
img_0390
Image Detail Image Download
img_0392
img_0392
Image Detail Image Download
img_0394
img_0394
Image Detail Image Download
img_0396
img_0396
Image Detail Image Download
img_0398
img_0398
Image Detail Image Download
img_0400
img_0400
Image Detail Image Download
img_0402
img_0402
Image Detail Image Download
img_0408
img_0408
Image Detail Image Download
img_0410
img_0410
Image Detail Image Download
img_0412
img_0412
Image Detail Image Download
img_0413
img_0413
Image Detail Image Download
img_0414
img_0414
Image Detail Image Download
img_0415
img_0415
Image Detail Image Download
img_0417
img_0417
Image Detail Image Download
img_0418
img_0418
Image Detail Image Download
img_0433
img_0433
Image Detail Image Download
img_0434
img_0434
Image Detail Image Download
img_0436
img_0436
Image Detail Image Download
img_0437
img_0437
Image Detail Image Download
img_0439
img_0439
Image Detail Image Download
img_0443
img_0443
Image Detail Image Download
img_0444
img_0444
Image Detail Image Download
img_0446
img_0446
Image Detail Image Download
img_0466
img_0466
Image Detail Image Download
img_0482
img_0482
Image Detail Image Download
img_0486
img_0486
Image Detail Image Download
img_0492
img_0492
Image Detail Image Download
img_0503
img_0503
Image Detail Image Download
img_0508
img_0508
Image Detail Image Download
img_0512
img_0512
Image Detail Image Download
img_0518
img_0518
Image Detail Image Download
img_0522
img_0522
Image Detail Image Download
img_0523
img_0523
Image Detail Image Download
img_0525
img_0525
Image Detail Image Download
img_0532
img_0532
Image Detail Image Download
img_0535
img_0535
Image Detail Image Download
img_0537
img_0537
Image Detail Image Download
img_0538
img_0538
Image Detail Image Download
img_0539
img_0539
Image Detail Image Download
img_0572
img_0572
Image Detail Image Download
img_0574
img_0574
Image Detail Image Download
img_0582
img_0582
Image Detail Image Download
img_0583
img_0583
Image Detail Image Download
img_0591
img_0591
Image Detail Image Download
img_0594
img_0594
Image Detail Image Download
img_0601
img_0601
Image Detail Image Download
img_0605
img_0605
Image Detail Image Download
img_0607
img_0607
Image Detail Image Download
img_0611
img_0611
Image Detail Image Download
img_0614
img_0614
Image Detail Image Download
img_0617
img_0617
Image Detail Image Download
img_0618
img_0618
Image Detail Image Download
img_0632
img_0632
Image Detail Image Download
img_0634
img_0634
Image Detail Image Download
img_0645
img_0645
Image Detail Image Download
img_0646
img_0646
Image Detail Image Download
img_0647
img_0647
Image Detail Image Download
img_0653
img_0653
Image Detail Image Download
img_0656
img_0656
Image Detail Image Download
img_0661
img_0661
Image Detail Image Download
img_0666
img_0666
Image Detail Image Download
img_0668
img_0668
Image Detail Image Download
img_0669
img_0669
Image Detail Image Download
img_0670
img_0670
Image Detail Image Download
img_0673
img_0673
Image Detail Image Download
img_0675
img_0675
Image Detail Image Download
img_0683
img_0683
Image Detail Image Download
img_0730
img_0730
Image Detail Image Download
img_0741
img_0741
Image Detail Image Download
img_0749
img_0749
Image Detail Image Download
img_0753
img_0753
Image Detail Image Download
img_0755
img_0755
Image Detail Image Download
img_0759
img_0759
Image Detail Image Download
img_0763
img_0763
Image Detail Image Download
img_0767
img_0767
Image Detail Image Download
img_0768
img_0768
Image Detail Image Download
img_0771
img_0771
Image Detail Image Download
img_0782
img_0782
Image Detail Image Download
img_0791
img_0791
Image Detail Image Download
img_0793
img_0793
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery