ภาพกิจกรรม - ประเพณียี่เป็งตั้งธรรมหลวง

ประเพณียี่เป็งตั้งธรรมหลวง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประเพณียี่เป็งตั้งธรรมหลวง ของวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  ณ มณฑลพิธีพระวิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 img 0071

img 0095

img 0100

img 0078

img_0071
img_0071
Image Detail Image Download
img_0073
img_0073
Image Detail Image Download
img_0078
img_0078
Image Detail Image Download
img_0084
img_0084
Image Detail Image Download
img_0085
img_0085
Image Detail Image Download
img_0095
img_0095
Image Detail Image Download
img_0100
img_0100
Image Detail Image Download
img_0102
img_0102
Image Detail Image Download
img_0103
img_0103
Image Detail Image Download
img_0104
img_0104
Image Detail Image Download
img_0110
img_0110
Image Detail Image Download
img_0111
img_0111
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery