ภาพกิจกรรม - ประชุมบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประชุมบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกันประชุมบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และการแนะแนวการรับสมัครนิสิตใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

img 0030

img 0040

img 0044

img 0042

img_0020
img_0020
Image Detail Image Download
img_0026
img_0026
Image Detail Image Download
img_0027
img_0027
Image Detail Image Download
img_0028
img_0028
Image Detail Image Download
img_0030
img_0030
Image Detail Image Download
img_0031
img_0031
Image Detail Image Download
img_0032
img_0032
Image Detail Image Download
img_0033
img_0033
Image Detail Image Download
img_0034
img_0034
Image Detail Image Download
img_0036
img_0036
Image Detail Image Download
img_0038
img_0038
Image Detail Image Download
img_0040
img_0040
Image Detail Image Download
img_0042
img_0042
Image Detail Image Download
img_0044
img_0044
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery