ภาพกิจกรรม - การประชุมสภาวิชาการและประชุม สตง.

 การประชุมสภาวิชาการและประชุมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่  ๑๕-๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   คณะวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระครูสิริธรรมภาณี     ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ ฯ พระปลัดเทียน  พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมาภาวิฃาการ และพระนฤดล กิตติภทฺโท รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ได้เข้าร่วมประชุม สตง. เรื่องรายงานสรุปผลการตรวจสอบผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย งบประมาณ ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ และ ๔๐๒ อาคารสำนักงานบดี โดยมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเข้าร่วมการประชุม และมีเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

1

2

 

3

 

6

 

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
8
8
Image Detail Image Download
9
9
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery