ภาพกิจกรรม - พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระ ชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ บ้านห้วยยื่น ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

img 9875

img 9901

img 9936

img 9975

img_9821
img_9821
Image Detail Image Download
img_9822
img_9822
Image Detail Image Download
img_9830
img_9830
Image Detail Image Download
img_9831
img_9831
Image Detail Image Download
img_9836
img_9836
Image Detail Image Download
img_9838
img_9838
Image Detail Image Download
img_9861
img_9861
Image Detail Image Download
img_9863
img_9863
Image Detail Image Download
img_9871
img_9871
Image Detail Image Download
img_9875
img_9875
Image Detail Image Download
img_9876
img_9876
Image Detail Image Download
img_9879
img_9879
Image Detail Image Download
img_9885
img_9885
Image Detail Image Download
img_9889
img_9889
Image Detail Image Download
img_9890
img_9890
Image Detail Image Download
img_9891
img_9891
Image Detail Image Download
img_9892
img_9892
Image Detail Image Download
img_9893
img_9893
Image Detail Image Download
img_9896
img_9896
Image Detail Image Download
img_9897
img_9897
Image Detail Image Download
img_9898
img_9898
Image Detail Image Download
img_9901
img_9901
Image Detail Image Download
img_9907
img_9907
Image Detail Image Download
img_9911
img_9911
Image Detail Image Download
img_9924
img_9924
Image Detail Image Download
img_9926
img_9926
Image Detail Image Download
img_9929
img_9929
Image Detail Image Download
img_9930
img_9930
Image Detail Image Download
img_9931
img_9931
Image Detail Image Download
img_9933
img_9933
Image Detail Image Download
img_9936
img_9936
Image Detail Image Download
img_9940
img_9940
Image Detail Image Download
img_9941
img_9941
Image Detail Image Download
img_9944
img_9944
Image Detail Image Download
img_9955
img_9955
Image Detail Image Download
img_9956
img_9956
Image Detail Image Download
img_9957
img_9957
Image Detail Image Download
img_9975
img_9975
Image Detail Image Download
img_9979
img_9979
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery