ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ พระมหาสรศักดิ์ ธัมมฺวโร

คณะผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ พระมหาสรศักดิ์ ธัมมฺวโร

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วม งานฌาปนกิจศพ พระมหาสรศักดิ์ ธัมมฺวโร (นธ.เอก ปธ.๓) วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 9746

img 9755

img 9713

img 9743

img_9551
img_9551
Image Detail Image Download
img_9553
img_9553
Image Detail Image Download
img_9575
img_9575
Image Detail Image Download
img_9580
img_9580
Image Detail Image Download
img_9581
img_9581
Image Detail Image Download
img_9587
img_9587
Image Detail Image Download
img_9590
img_9590
Image Detail Image Download
img_9591
img_9591
Image Detail Image Download
img_9592
img_9592
Image Detail Image Download
img_9593
img_9593
Image Detail Image Download
img_9594
img_9594
Image Detail Image Download
img_9595
img_9595
Image Detail Image Download
img_9596
img_9596
Image Detail Image Download
img_9599
img_9599
Image Detail Image Download
img_9600
img_9600
Image Detail Image Download
img_9601
img_9601
Image Detail Image Download
img_9603
img_9603
Image Detail Image Download
img_9604
img_9604
Image Detail Image Download
img_9605
img_9605
Image Detail Image Download
img_9606
img_9606
Image Detail Image Download
img_9607
img_9607
Image Detail Image Download
img_9608
img_9608
Image Detail Image Download
img_9609
img_9609
Image Detail Image Download
img_9616
img_9616
Image Detail Image Download
img_9619
img_9619
Image Detail Image Download
img_9622
img_9622
Image Detail Image Download
img_9637
img_9637
Image Detail Image Download
img_9641
img_9641
Image Detail Image Download
img_9647
img_9647
Image Detail Image Download
img_9652
img_9652
Image Detail Image Download
img_9655
img_9655
Image Detail Image Download
img_9666
img_9666
Image Detail Image Download
img_9668
img_9668
Image Detail Image Download
img_9674
img_9674
Image Detail Image Download
img_9675
img_9675
Image Detail Image Download
img_9678
img_9678
Image Detail Image Download
img_9681
img_9681
Image Detail Image Download
img_9685
img_9685
Image Detail Image Download
img_9688
img_9688
Image Detail Image Download
img_9691
img_9691
Image Detail Image Download
img_9694
img_9694
Image Detail Image Download
img_9698
img_9698
Image Detail Image Download
img_9700
img_9700
Image Detail Image Download
img_9702
img_9702
Image Detail Image Download
img_9705
img_9705
Image Detail Image Download
img_9708
img_9708
Image Detail Image Download
img_9713
img_9713
Image Detail Image Download
img_9714
img_9714
Image Detail Image Download
img_9717
img_9717
Image Detail Image Download
img_9718
img_9718
Image Detail Image Download
img_9719
img_9719
Image Detail Image Download
img_9720
img_9720
Image Detail Image Download
img_9732
img_9732
Image Detail Image Download
img_9733
img_9733
Image Detail Image Download
img_9737
img_9737
Image Detail Image Download
img_9743
img_9743
Image Detail Image Download
img_9746
img_9746
Image Detail Image Download
img_9755
img_9755
Image Detail Image Download
img_9783
img_9783
Image Detail Image Download
img_9793
img_9793
Image Detail Image Download
img_9795
img_9795
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery