ภาพกิจกรรม - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการศึกษาโครงการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการศึกษาโครงการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมกับนายทนงศักดิ์ นนทมาตย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน พร้อมกับคณะ ได้ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการศึกษาโครงการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระหว่างเรือนจำจังหวัดน่านกับศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน ณ เรีือนจำจังหวัดน่าน

img 9403

img 9401

img 9469

img 9542

img_9398
img_9398
Image Detail Image Download
img_9401
img_9401
Image Detail Image Download
img_9403
img_9403
Image Detail Image Download
img_9414
img_9414
Image Detail Image Download
img_9417
img_9417
Image Detail Image Download
img_9425
img_9425
Image Detail Image Download
img_9430
img_9430
Image Detail Image Download
img_9433
img_9433
Image Detail Image Download
img_9434
img_9434
Image Detail Image Download
img_9440
img_9440
Image Detail Image Download
img_9451
img_9451
Image Detail Image Download
img_9453
img_9453
Image Detail Image Download
img_9456
img_9456
Image Detail Image Download
img_9457
img_9457
Image Detail Image Download
img_9459
img_9459
Image Detail Image Download
img_9463
img_9463
Image Detail Image Download
img_9469
img_9469
Image Detail Image Download
img_9479
img_9479
Image Detail Image Download
img_9481
img_9481
Image Detail Image Download
img_9494
img_9494
Image Detail Image Download
img_9502
img_9502
Image Detail Image Download
img_9508
img_9508
Image Detail Image Download
img_9514
img_9514
Image Detail Image Download
img_9542
img_9542
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery