ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ พระมหาสรศักดิ์ ธัมมฺวโร

คณะผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ พระมหาสรศักดิ์ ธัมมฺวโร

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วม งานบำเพ็ญกุศลศพ พระมหาสรศักดิ์ ธัมมฺวโร (นธ.เอก ปธ.๓) วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 9272

img 9309

img 9314

img 9380

img_9267
img_9267
Image Detail Image Download
img_9272
img_9272
Image Detail Image Download
img_9273
img_9273
Image Detail Image Download
img_9275
img_9275
Image Detail Image Download
img_9276
img_9276
Image Detail Image Download
img_9277
img_9277
Image Detail Image Download
img_9278
img_9278
Image Detail Image Download
img_9280
img_9280
Image Detail Image Download
img_9281
img_9281
Image Detail Image Download
img_9282
img_9282
Image Detail Image Download
img_9283
img_9283
Image Detail Image Download
img_9284
img_9284
Image Detail Image Download
img_9285
img_9285
Image Detail Image Download
img_9290
img_9290
Image Detail Image Download
img_9294
img_9294
Image Detail Image Download
img_9301
img_9301
Image Detail Image Download
img_9304
img_9304
Image Detail Image Download
img_9306
img_9306
Image Detail Image Download
img_9309
img_9309
Image Detail Image Download
img_9310
img_9310
Image Detail Image Download
img_9312
img_9312
Image Detail Image Download
img_9314
img_9314
Image Detail Image Download
img_9323
img_9323
Image Detail Image Download
img_9340
img_9340
Image Detail Image Download
img_9345
img_9345
Image Detail Image Download
img_9380
img_9380
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery