ภาพกิจกรรม - พิธีทอดกฐิน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

พิธีทอดกฐิน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 

           เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานในพิธีทอดกฐิน โดย พระ ชยานันทมุนี,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการพร้อมคณะ ได้นำมาถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 9149

img 9210

img 9176

img 9170

img_9078
img_9078
Image Detail Image Download
img_9080
img_9080
Image Detail Image Download
img_9084
img_9084
Image Detail Image Download
img_9086
img_9086
Image Detail Image Download
img_9094
img_9094
Image Detail Image Download
img_9098
img_9098
Image Detail Image Download
img_9106
img_9106
Image Detail Image Download
img_9110
img_9110
Image Detail Image Download
img_9120
img_9120
Image Detail Image Download
img_9129
img_9129
Image Detail Image Download
img_9132
img_9132
Image Detail Image Download
img_9138
img_9138
Image Detail Image Download
img_9140
img_9140
Image Detail Image Download
img_9147
img_9147
Image Detail Image Download
img_9149
img_9149
Image Detail Image Download
img_9155
img_9155
Image Detail Image Download
img_9158
img_9158
Image Detail Image Download
img_9162
img_9162
Image Detail Image Download
img_9166
img_9166
Image Detail Image Download
img_9170
img_9170
Image Detail Image Download
img_9172
img_9172
Image Detail Image Download
img_9176
img_9176
Image Detail Image Download
img_9182
img_9182
Image Detail Image Download
img_9183
img_9183
Image Detail Image Download
img_9202
img_9202
Image Detail Image Download
img_9207
img_9207
Image Detail Image Download
img_9210
img_9210
Image Detail Image Download
img_9226
img_9226
Image Detail Image Download
img_9231
img_9231
Image Detail Image Download
img_9235
img_9235
Image Detail Image Download
img_9236
img_9236
Image Detail Image Download
img_9240
img_9240
Image Detail Image Download
img_9243
img_9243
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery