ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๕ - ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ได้ร่วมกันจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ และแนวทางการจัดทำแผนเฉพาะด้าน ณ ห้องประชุมภูเก็ตสนธยาเทมเปิลสเตย์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

img 9002

img 9006

img 9025

img 9037

img_8966
img_8966
Image Detail Image Download
img_8978
img_8978
Image Detail Image Download
img_8981
img_8981
Image Detail Image Download
img_8982
img_8982
Image Detail Image Download
img_8984
img_8984
Image Detail Image Download
img_8991
img_8991
Image Detail Image Download
img_8996
img_8996
Image Detail Image Download
img_9000
img_9000
Image Detail Image Download
img_9002
img_9002
Image Detail Image Download
img_9006
img_9006
Image Detail Image Download
img_9007
img_9007
Image Detail Image Download
img_9011
img_9011
Image Detail Image Download
img_9015
img_9015
Image Detail Image Download
img_9017
img_9017
Image Detail Image Download
img_9025
img_9025
Image Detail Image Download
img_9026
img_9026
Image Detail Image Download
img_9037
img_9037
Image Detail Image Download
img_9040
img_9040
Image Detail Image Download
img_9042
img_9042
Image Detail Image Download
img_9043
img_9043
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery