ภาพกิจกรรม - พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต(คฤหัสถ์)  ได้ร่วมกัน จัดพิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช เนื่องในวโนกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 8699

img 8651

 

img 8602

img 8777

img_8602
img_8602
Image Detail Image Download
img_8603
img_8603
Image Detail Image Download
img_8604
img_8604
Image Detail Image Download
img_8605
img_8605
Image Detail Image Download
img_8606
img_8606
Image Detail Image Download
img_8607
img_8607
Image Detail Image Download
img_8608
img_8608
Image Detail Image Download
img_8633
img_8633
Image Detail Image Download
img_8634
img_8634
Image Detail Image Download
img_8635
img_8635
Image Detail Image Download
img_8636
img_8636
Image Detail Image Download
img_8637
img_8637
Image Detail Image Download
img_8638
img_8638
Image Detail Image Download
img_8640
img_8640
Image Detail Image Download
img_8641
img_8641
Image Detail Image Download
img_8642
img_8642
Image Detail Image Download
img_8645
img_8645
Image Detail Image Download
img_8650
img_8650
Image Detail Image Download
img_8651
img_8651
Image Detail Image Download
img_8652
img_8652
Image Detail Image Download
img_8653
img_8653
Image Detail Image Download
img_8658
img_8658
Image Detail Image Download
img_8659
img_8659
Image Detail Image Download
img_8667
img_8667
Image Detail Image Download
img_8679
img_8679
Image Detail Image Download
img_8684
img_8684
Image Detail Image Download
img_8686
img_8686
Image Detail Image Download
img_8699
img_8699
Image Detail Image Download
img_8707
img_8707
Image Detail Image Download
img_8734
img_8734
Image Detail Image Download
img_8735
img_8735
Image Detail Image Download
img_8736
img_8736
Image Detail Image Download
img_8772
img_8772
Image Detail Image Download
img_8774
img_8774
Image Detail Image Download
img_8776
img_8776
Image Detail Image Download
img_8777
img_8777
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery