ภาพกิจกรรม - งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘

งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดงาน งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘  พร้อมทั้งเนื่องในอายุวัฒนมงคล ๔๖ ปี พระชยานันทมุนี,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้ง พิธีมุทิตาจิตและมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรนักเรียน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 8723

img 8770

img 8837

img 8780

img_8723
img_8723
Image Detail Image Download
img_8725
img_8725
Image Detail Image Download
img_8750
img_8750
Image Detail Image Download
img_8751
img_8751
Image Detail Image Download
img_8753
img_8753
Image Detail Image Download
img_8756
img_8756
Image Detail Image Download
img_8758
img_8758
Image Detail Image Download
img_8763
img_8763
Image Detail Image Download
img_8770
img_8770
Image Detail Image Download
img_8776
img_8776
Image Detail Image Download
img_8778
img_8778
Image Detail Image Download
img_8780
img_8780
Image Detail Image Download
img_8796
img_8796
Image Detail Image Download
img_8803
img_8803
Image Detail Image Download
img_8806
img_8806
Image Detail Image Download
img_8807
img_8807
Image Detail Image Download
img_8808
img_8808
Image Detail Image Download
img_8809
img_8809
Image Detail Image Download
img_8814
img_8814
Image Detail Image Download
img_8818
img_8818
Image Detail Image Download
img_8819
img_8819
Image Detail Image Download
img_8822
img_8822
Image Detail Image Download
img_8829
img_8829
Image Detail Image Download
img_8831
img_8831
Image Detail Image Download
img_8833
img_8833
Image Detail Image Download
img_8835
img_8835
Image Detail Image Download
img_8837
img_8837
Image Detail Image Download
img_8841
img_8841
Image Detail Image Download
img_8842
img_8842
Image Detail Image Download
img_8843
img_8843
Image Detail Image Download
img_8844
img_8844
Image Detail Image Download
img_8848
img_8848
Image Detail Image Download
img_8849
img_8849
Image Detail Image Download
img_8852
img_8852
Image Detail Image Download
img_8853
img_8853
Image Detail Image Download
img_8858
img_8858
Image Detail Image Download
img_8862
img_8862
Image Detail Image Download
img_8865
img_8865
Image Detail Image Download
img_8866
img_8866
Image Detail Image Download
img_8869
img_8869
Image Detail Image Download
img_8873
img_8873
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery