ภาพกิจกรรม - ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘

ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต(คฤหัสถ์)  ได้ร่วมกัน จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช เนื่องในวโนกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 8506

img 8508

img 8535

img 8528

img_8459
img_8459
Image Detail Image Download
img_8461
img_8461
Image Detail Image Download
img_8466
img_8466
Image Detail Image Download
img_8467
img_8467
Image Detail Image Download
img_8480
img_8480
Image Detail Image Download
img_8482
img_8482
Image Detail Image Download
img_8484
img_8484
Image Detail Image Download
img_8485
img_8485
Image Detail Image Download
img_8486
img_8486
Image Detail Image Download
img_8488
img_8488
Image Detail Image Download
img_8489
img_8489
Image Detail Image Download
img_8491
img_8491
Image Detail Image Download
img_8492
img_8492
Image Detail Image Download
img_8493
img_8493
Image Detail Image Download
img_8494
img_8494
Image Detail Image Download
img_8506
img_8506
Image Detail Image Download
img_8508
img_8508
Image Detail Image Download
img_8513
img_8513
Image Detail Image Download
img_8516
img_8516
Image Detail Image Download
img_8517
img_8517
Image Detail Image Download
img_8527
img_8527
Image Detail Image Download
img_8528
img_8528
Image Detail Image Download
img_8530
img_8530
Image Detail Image Download
img_8531
img_8531
Image Detail Image Download
img_8533
img_8533
Image Detail Image Download
img_8534
img_8534
Image Detail Image Download
img_8535
img_8535
Image Detail Image Download
img_8537
img_8537
Image Detail Image Download
img_8539
img_8539
Image Detail Image Download
img_8540
img_8540
Image Detail Image Download
img_8541
img_8541
Image Detail Image Download
img_8542
img_8542
Image Detail Image Download
img_8554
img_8554
Image Detail Image Download
img_8556
img_8556
Image Detail Image Download
img_8557
img_8557
Image Detail Image Download
img_8558
img_8558
Image Detail Image Download
img_8559
img_8559
Image Detail Image Download
img_8561
img_8561
Image Detail Image Download
img_8562
img_8562
Image Detail Image Download
img_8563
img_8563
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery