ภาพกิจกรรม - การประชุมพระนิสิตทุนพระราชทานในพระราชานุเคราะห์

การประชุมพระนิสิตทุนพระราชทานในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องเรียนรวม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมนิสิตทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๑-๙ และนิสิตทุนบัณฑิตคืนถิ่น เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและจัดกิจกรรมสำหรับนิสิติทุนฯ ณ อาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รก.รองผู้อำยวยการฝ่ายบริหาร และพระนฤดล กิตติภทฺโท รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

img 5993

img 5991

img 6011

img 6034

img_5991
img_5991
Image Detail Image Download
img_5992
img_5992
Image Detail Image Download
img_5993
img_5993
Image Detail Image Download
img_5997
img_5997
Image Detail Image Download
img_5998
img_5998
Image Detail Image Download
img_6009
img_6009
Image Detail Image Download
img_6011
img_6011
Image Detail Image Download
img_6012
img_6012
Image Detail Image Download
img_6019
img_6019
Image Detail Image Download
img_6020
img_6020
Image Detail Image Download
img_6034
img_6034
Image Detail Image Download
img_6039
img_6039
Image Detail Image Download
img_6045
img_6045
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery