ภาพกิจกรรม - ขบวนแห่ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

ขบวนแห่ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

 

           เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมขบวนแห่ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัญเชิญผ้าะพระกฐินพระราชทาน ถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 8341

img 8359

img 8435

img 8445

img_8300
img_8300
Image Detail Image Download
img_8301
img_8301
Image Detail Image Download
img_8302
img_8302
Image Detail Image Download
img_8304
img_8304
Image Detail Image Download
img_8305
img_8305
Image Detail Image Download
img_8306
img_8306
Image Detail Image Download
img_8309
img_8309
Image Detail Image Download
img_8310
img_8310
Image Detail Image Download
img_8311
img_8311
Image Detail Image Download
img_8315
img_8315
Image Detail Image Download
img_8317
img_8317
Image Detail Image Download
img_8318
img_8318
Image Detail Image Download
img_8319
img_8319
Image Detail Image Download
img_8324
img_8324
Image Detail Image Download
img_8328
img_8328
Image Detail Image Download
img_8329
img_8329
Image Detail Image Download
img_8341
img_8341
Image Detail Image Download
img_8342
img_8342
Image Detail Image Download
img_8344
img_8344
Image Detail Image Download
img_8345
img_8345
Image Detail Image Download
img_8355
img_8355
Image Detail Image Download
img_8357
img_8357
Image Detail Image Download
img_8359
img_8359
Image Detail Image Download
img_8361
img_8361
Image Detail Image Download
img_8362
img_8362
Image Detail Image Download
img_8363
img_8363
Image Detail Image Download
img_8366
img_8366
Image Detail Image Download
img_8369
img_8369
Image Detail Image Download
img_8370
img_8370
Image Detail Image Download
img_8371
img_8371
Image Detail Image Download
img_8374
img_8374
Image Detail Image Download
img_8375
img_8375
Image Detail Image Download
img_8417
img_8417
Image Detail Image Download
img_8420
img_8420
Image Detail Image Download
img_8422
img_8422
Image Detail Image Download
img_8423
img_8423
Image Detail Image Download
img_8424
img_8424
Image Detail Image Download
img_8425
img_8425
Image Detail Image Download
img_8426
img_8426
Image Detail Image Download
img_8427
img_8427
Image Detail Image Download
img_8428
img_8428
Image Detail Image Download
img_8429
img_8429
Image Detail Image Download
img_8430
img_8430
Image Detail Image Download
img_8432
img_8432
Image Detail Image Download
img_8433
img_8433
Image Detail Image Download
img_8435
img_8435
Image Detail Image Download
img_8437
img_8437
Image Detail Image Download
img_8439
img_8439
Image Detail Image Download
img_8441
img_8441
Image Detail Image Download
img_8444
img_8444
Image Detail Image Download
img_8445
img_8445
Image Detail Image Download
img_8446
img_8446
Image Detail Image Download
img_8447
img_8447
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery