ภาพกิจกรรม - ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘

ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต(บรรพชิต)  ได้ร่วมกัน จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช เนื่องในวโนกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

img 8165

img 8182

img 8249

img 8260

img_8165
img_8165
Image Detail Image Download
img_8166
img_8166
Image Detail Image Download
img_8168
img_8168
Image Detail Image Download
img_8178
img_8178
Image Detail Image Download
img_8182
img_8182
Image Detail Image Download
img_8184
img_8184
Image Detail Image Download
img_8190
img_8190
Image Detail Image Download
img_8195
img_8195
Image Detail Image Download
img_8196
img_8196
Image Detail Image Download
img_8197
img_8197
Image Detail Image Download
img_8200
img_8200
Image Detail Image Download
img_8210
img_8210
Image Detail Image Download
img_8216
img_8216
Image Detail Image Download
img_8217
img_8217
Image Detail Image Download
img_8220
img_8220
Image Detail Image Download
img_8221
img_8221
Image Detail Image Download
img_8223
img_8223
Image Detail Image Download
img_8228
img_8228
Image Detail Image Download
img_8249
img_8249
Image Detail Image Download
img_8252
img_8252
Image Detail Image Download
img_8256
img_8256
Image Detail Image Download
img_8260
img_8260
Image Detail Image Download
img_8263
img_8263
Image Detail Image Download
img_8264
img_8264
Image Detail Image Download
img_8268
img_8268
Image Detail Image Download
img_8269
img_8269
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery