ภาพกิจกรรม - การประชุมเตรียมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘

การประชุมเตรียมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมเตรียมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อ เตรียมความพร้อมในโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8118

img 8124

img 8132

img 8133

img_8118
img_8118
Image Detail Image Download
img_8120
img_8120
Image Detail Image Download
img_8123
img_8123
Image Detail Image Download
img_8124
img_8124
Image Detail Image Download
img_8127
img_8127
Image Detail Image Download
img_8132
img_8132
Image Detail Image Download
img_8133
img_8133
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery