ภาพกิจกรรม - กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๘  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันกิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาในแต่ละชนิดของโซนภาคเหนือ และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย

img 7956

img 7970

img 8095

img 7995

img_7947
img_7947
Image Detail Image Download
img_7956
img_7956
Image Detail Image Download
img_7970
img_7970
Image Detail Image Download
img_7974
img_7974
Image Detail Image Download
img_7975
img_7975
Image Detail Image Download
img_7978
img_7978
Image Detail Image Download
img_7979
img_7979
Image Detail Image Download
img_7980
img_7980
Image Detail Image Download
img_7983
img_7983
Image Detail Image Download
img_7985
img_7985
Image Detail Image Download
img_7987
img_7987
Image Detail Image Download
img_7995
img_7995
Image Detail Image Download
img_8006
img_8006
Image Detail Image Download
img_8011
img_8011
Image Detail Image Download
img_8012
img_8012
Image Detail Image Download
img_8016
img_8016
Image Detail Image Download
img_8025
img_8025
Image Detail Image Download
img_8057
img_8057
Image Detail Image Download
img_8059
img_8059
Image Detail Image Download
img_8060
img_8060
Image Detail Image Download
img_8061
img_8061
Image Detail Image Download
img_8078
img_8078
Image Detail Image Download
img_8092
img_8092
Image Detail Image Download
img_8095
img_8095
Image Detail Image Download
img_8105
img_8105
Image Detail Image Download
img_8107
img_8107
Image Detail Image Download
img_8111
img_8111
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery