ภาพกิจกรรม - ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๘

ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวน่าน  ได้ร่วมงานประเพณีถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ในโครงการสืบสานวัฒธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน เพื่อ สืบสานประเพณีทานสลากภัตที่สำคัญของชาวล้านนาไทย ภายในงานประเพณีทานสลากภัต ยังมีกิจกรรมประกวดต้นสลาก ซี่งต้นสลากได้จัดทำขึ้นโดย คณะนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 7852

img 7870

img 7880

img 7910

img_7837
img_7837
Image Detail Image Download
img_7838
img_7838
Image Detail Image Download
img_7840
img_7840
Image Detail Image Download
img_7841
img_7841
Image Detail Image Download
img_7842
img_7842
Image Detail Image Download
img_7843
img_7843
Image Detail Image Download
img_7845
img_7845
Image Detail Image Download
img_7851
img_7851
Image Detail Image Download
img_7852
img_7852
Image Detail Image Download
img_7853
img_7853
Image Detail Image Download
img_7854
img_7854
Image Detail Image Download
img_7855
img_7855
Image Detail Image Download
img_7856
img_7856
Image Detail Image Download
img_7857
img_7857
Image Detail Image Download
img_7858
img_7858
Image Detail Image Download
img_7859
img_7859
Image Detail Image Download
img_7860
img_7860
Image Detail Image Download
img_7861
img_7861
Image Detail Image Download
img_7863
img_7863
Image Detail Image Download
img_7870
img_7870
Image Detail Image Download
img_7874
img_7874
Image Detail Image Download
img_7880
img_7880
Image Detail Image Download
img_7883
img_7883
Image Detail Image Download
img_7884
img_7884
Image Detail Image Download
img_7886
img_7886
Image Detail Image Download
img_7888
img_7888
Image Detail Image Download
img_7889
img_7889
Image Detail Image Download
img_7898
img_7898
Image Detail Image Download
img_7899
img_7899
Image Detail Image Download
img_7901
img_7901
Image Detail Image Download
img_7902
img_7902
Image Detail Image Download
img_7910
img_7910
Image Detail Image Download
img_7921
img_7921
Image Detail Image Download
img_7923
img_7923
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery