ภาพกิจกรรม - การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ/เป้าหมายตามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้า ที่พร้อมกับ .ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร พร้อมกับคณะจากการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ/เป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7799

img 7806

img 7801

img 7805

img_7795
img_7795
Image Detail Image Download
img_7799
img_7799
Image Detail Image Download
img_7801
img_7801
Image Detail Image Download
img_7805
img_7805
Image Detail Image Download
img_7806
img_7806
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery