ภาพกิจกรรม - พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน

เพื่อบรรจุในพระเกศ "พระพุทธนาคินทรารักษ์" ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔-๕-๘-๗ (ธรรมยุต) พระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระ สุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตแุช่แห้ง พระอารามหลวง นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นาย สุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา และกองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าราชการ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศาสนิชนชาวน่าน ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเคลื่อนขบวนแห่ ออกจากวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ผ่านเขตเทศบาลเมืองน่าน ไปยังมณฑลพิธีหอพระพุทธนาคินทรารักษ์ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ตรงข้ามพระตำหนักธงน้อย เพื่อพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน บรรจุในพระเกศ "พระพุทธนาคินทรารักษ์" ๕ รอบ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโรงเรียนจิตรลดา สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา และกองราชเลขานุการ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีหอพระพุทธนาคินทรารักษ์ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ตรงข้ามพระตำหนักธงน้อย

img 7647

 

img 7638

img 7670

img 7754

img_7371
img_7371
Image Detail Image Download
img_7383
img_7383
Image Detail Image Download
img_7385
img_7385
Image Detail Image Download
img_7386
img_7386
Image Detail Image Download
img_7399
img_7399
Image Detail Image Download
img_7401
img_7401
Image Detail Image Download
img_7408
img_7408
Image Detail Image Download
img_7409
img_7409
Image Detail Image Download
img_7410
img_7410
Image Detail Image Download
img_7411
img_7411
Image Detail Image Download
img_7412
img_7412
Image Detail Image Download
img_7413
img_7413
Image Detail Image Download
img_7418
img_7418
Image Detail Image Download
img_7432
img_7432
Image Detail Image Download
img_7443
img_7443
Image Detail Image Download
img_7445
img_7445
Image Detail Image Download
img_7454
img_7454
Image Detail Image Download
img_7455
img_7455
Image Detail Image Download
img_7457
img_7457
Image Detail Image Download
img_7458
img_7458
Image Detail Image Download
img_7484
img_7484
Image Detail Image Download
img_7491
img_7491
Image Detail Image Download
img_7493
img_7493
Image Detail Image Download
img_7502
img_7502
Image Detail Image Download
img_7506
img_7506
Image Detail Image Download
img_7516
img_7516
Image Detail Image Download
img_7525
img_7525
Image Detail Image Download
img_7540
img_7540
Image Detail Image Download
img_7560
img_7560
Image Detail Image Download
img_7562
img_7562
Image Detail Image Download
img_7563
img_7563
Image Detail Image Download
img_7566
img_7566
Image Detail Image Download
img_7570
img_7570
Image Detail Image Download
img_7575
img_7575
Image Detail Image Download
img_7580
img_7580
Image Detail Image Download
img_7583
img_7583
Image Detail Image Download
img_7585
img_7585
Image Detail Image Download
img_7587
img_7587
Image Detail Image Download
img_7598
img_7598
Image Detail Image Download
img_7601
img_7601
Image Detail Image Download
img_7612
img_7612
Image Detail Image Download
img_7621
img_7621
Image Detail Image Download
img_7627
img_7627
Image Detail Image Download
img_7629
img_7629
Image Detail Image Download
img_7638
img_7638
Image Detail Image Download
img_7647
img_7647
Image Detail Image Download
img_7652
img_7652
Image Detail Image Download
img_7653
img_7653
Image Detail Image Download
img_7654
img_7654
Image Detail Image Download
img_7659
img_7659
Image Detail Image Download
img_7670
img_7670
Image Detail Image Download
img_7678
img_7678
Image Detail Image Download
img_7679
img_7679
Image Detail Image Download
img_7681
img_7681
Image Detail Image Download
img_7683
img_7683
Image Detail Image Download
img_7684
img_7684
Image Detail Image Download
img_7685
img_7685
Image Detail Image Download
img_7686
img_7686
Image Detail Image Download
img_7691
img_7691
Image Detail Image Download
img_7692
img_7692
Image Detail Image Download
img_7694
img_7694
Image Detail Image Download
img_7695
img_7695
Image Detail Image Download
img_7707
img_7707
Image Detail Image Download
img_7713
img_7713
Image Detail Image Download
img_7718
img_7718
Image Detail Image Download
img_7722
img_7722
Image Detail Image Download
img_7724
img_7724
Image Detail Image Download
img_7726
img_7726
Image Detail Image Download
img_7727
img_7727
Image Detail Image Download
img_7728
img_7728
Image Detail Image Download
img_7731
img_7731
Image Detail Image Download
img_7732
img_7732
Image Detail Image Download
img_7735
img_7735
Image Detail Image Download
img_7736
img_7736
Image Detail Image Download
img_7739
img_7739
Image Detail Image Download
img_7745
img_7745
Image Detail Image Download
img_7748
img_7748
Image Detail Image Download
img_7754
img_7754
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery