ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘  เพื่อ ทบทวนผลการดำเนินงานและติดตามงานของแต่ละส่วนงาน และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7356

img 7357

img 7358

img_7345
img_7345
Image Detail Image Download
img_7347
img_7347
Image Detail Image Download
img_7353
img_7353
Image Detail Image Download
img_7354
img_7354
Image Detail Image Download
img_7356
img_7356
Image Detail Image Download
img_7357
img_7357
Image Detail Image Download
img_7358
img_7358
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery