ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘

ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมคณาจารย์ ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับ ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ ตารางสอน ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ การเตรียมการเรียนการสอน ในภาคปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ และการวัดผลการศึกษา ในภาคปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7081

img 7090

img 7103

img 7105

img_7081
img_7081
Image Detail Image Download
img_7090
img_7090
Image Detail Image Download
img_7101
img_7101
Image Detail Image Download
img_7103
img_7103
Image Detail Image Download
img_7104
img_7104
Image Detail Image Download
img_7105
img_7105
Image Detail Image Download
img_7112
img_7112
Image Detail Image Download
img_7114
img_7114
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery