ภาพกิจกรรม - ประชุมกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน

ประชุมกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องเรียนรวม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วิชาชีพครู) ณ อาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รก.รองผู้อำยวยการฝ่ายบริหาร และพระนฤดล กิตติภทฺโท รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 img 5938

img 5939

img 5940

img 5954

img_5938
img_5938
Image Detail Image Download
img_5939
img_5939
Image Detail Image Download
img_5940
img_5940
Image Detail Image Download
img_5945
img_5945
Image Detail Image Download
img_5946
img_5946
Image Detail Image Download
img_5948
img_5948
Image Detail Image Download
img_5954
img_5954
Image Detail Image Download
img_5957
img_5957
Image Detail Image Download
img_5962
img_5962
Image Detail Image Download
img_5977
img_5977
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery