ภาพกิจกรรม - การสอบวิชาการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รอบที่ ๑

การสอบวิชาการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รอบที่ ๑

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พระสมุห์อุทัย อุทยเมธี หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดร.ระเบียบ สิทธิชัย  ดร.วรปัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ อาจารย์สมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการทั่วไป อาจารย์ธัชพล ยรรยงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการสอบวิชาการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ รอบที่ ๑ หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อดำเนิการสอบจบวิชาศึกษาอิสระ (IS) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องเรียน ๓๐๒ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7025

img 7072

img 7038

img 7075

img_7025
img_7025
Image Detail Image Download
img_7033
img_7033
Image Detail Image Download
img_7034
img_7034
Image Detail Image Download
img_7038
img_7038
Image Detail Image Download
img_7040
img_7040
Image Detail Image Download
img_7045
img_7045
Image Detail Image Download
img_7049
img_7049
Image Detail Image Download
img_7050
img_7050
Image Detail Image Download
img_7059
img_7059
Image Detail Image Download
img_7061
img_7061
Image Detail Image Download
img_7067
img_7067
Image Detail Image Download
img_7069
img_7069
Image Detail Image Download
img_7071
img_7071
Image Detail Image Download
img_7072
img_7072
Image Detail Image Download
img_7075
img_7075
Image Detail Image Download
img_7079
img_7079
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery