ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 6917

img 7023

img 6922

img 7018

img_6917
img_6917
Image Detail Image Download
img_6918
img_6918
Image Detail Image Download
img_6922
img_6922
Image Detail Image Download
img_6923
img_6923
Image Detail Image Download
img_6926
img_6926
Image Detail Image Download
img_6928
img_6928
Image Detail Image Download
img_6929
img_6929
Image Detail Image Download
img_7017
img_7017
Image Detail Image Download
img_7018
img_7018
Image Detail Image Download
img_7023
img_7023
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery