ภาพกิจกรรม - พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน
เพื่อบรรจุในพระเกศ "พระพุทธนาคินทรารักษ์" ๕ รอบ ๖๐ พรรษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตแุช่แห้ง พระอาราม หลวง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา และกองราชเลขานุการในพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าราชการ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศาสนิชนชาวน่าน ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเคลื่อนขบวนแห่ ออกจากท่าอากาศยานน่านนคร ผ่านเขตเทศบาลเมืองน่าน ไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อพิธี พุทธาภิเษก สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุในพระเกศ "พระพุทธนาคินทรารักษ์" ๕ รอบ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโรงเรียนจิตรลดา สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา และกองราชเลขานุการ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับประดิษฐาน ณ หอพระพุทธนาคินทรารักษ์ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ตรงข้ามพระตำหนักธงน้อย โดยมีพิธีสมโภช ๗ วัน ๗ คืน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 6564

img 6698

img 6825

img 6852

img 6860

ออกจากท่าอากาศยานน่านนครผ่านเขตเทศบาลเมืองน่าน
ไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง
img_6549
img_6549
Image Detail Image Download
img_6552
img_6552
Image Detail Image Download
img_6560
img_6560
Image Detail Image Download
img_6562
img_6562
Image Detail Image Download
img_6564
img_6564
Image Detail Image Download
img_6568
img_6568
Image Detail Image Download
img_6573
img_6573
Image Detail Image Download
img_6580
img_6580
Image Detail Image Download
img_6595
img_6595
Image Detail Image Download
img_6608
img_6608
Image Detail Image Download
img_6612
img_6612
Image Detail Image Download
img_6615
img_6615
Image Detail Image Download
img_6621
img_6621
Image Detail Image Download
img_6632
img_6632
Image Detail Image Download
img_6635
img_6635
Image Detail Image Download
img_6636
img_6636
Image Detail Image Download
img_6638
img_6638
Image Detail Image Download
img_6640
img_6640
Image Detail Image Download
img_6642
img_6642
Image Detail Image Download
img_6647
img_6647
Image Detail Image Download
img_6648
img_6648
Image Detail Image Download
img_6651
img_6651
Image Detail Image Download
img_6698
img_6698
Image Detail Image Download
img_6701
img_6701
Image Detail Image Download
img_6702
img_6702
Image Detail Image Download
img_6703
img_6703
Image Detail Image Download
img_6704
img_6704
Image Detail Image Download
img_6706
img_6706
Image Detail Image Download
img_6720
img_6720
Image Detail Image Download
img_6722
img_6722
Image Detail Image Download
img_6745
img_6745
Image Detail Image Download
img_6748
img_6748
Image Detail Image Download
img_6750
img_6750
Image Detail Image Download
img_6768
img_6768
Image Detail Image Download
img_6772
img_6772
Image Detail Image Download
img_6775
img_6775
Image Detail Image Download
img_6780
img_6780
Image Detail Image Download
img_6781
img_6781
Image Detail Image Download
img_6784
img_6784
Image Detail Image Download
img_6796
img_6796
Image Detail Image Download
img_6799
img_6799
Image Detail Image Download
img_6810
img_6810
Image Detail Image Download
img_6811
img_6811
Image Detail Image Download
img_6817
img_6817
Image Detail Image Download
img_6819
img_6819
Image Detail Image Download
img_6823
img_6823
Image Detail Image Download
img_6825
img_6825
Image Detail Image Download
img_6832
img_6832
Image Detail Image Download
img_6835
img_6835
Image Detail Image Download
img_6843
img_6843
Image Detail Image Download
img_6852
img_6852
Image Detail Image Download
img_6856
img_6856
Image Detail Image Download
img_6860
img_6860
Image Detail Image Download
img_6867
img_6867
Image Detail Image Download
img_6868
img_6868
Image Detail Image Download
img_6872
img_6872
Image Detail Image Download
img_6874
img_6874
Image Detail Image Download
img_6878
img_6878
Image Detail Image Download
img_6882
img_6882
Image Detail Image Download
img_6883
img_6883
Image Detail Image Download
img_6885
img_6885
Image Detail Image Download
img_6889
img_6889
Image Detail Image Download
img_6895
img_6895
Image Detail Image Download
img_6898
img_6898
Image Detail Image Download
img_6900
img_6900
Image Detail Image Download
img_6903
img_6903
Image Detail Image Download
img_6906
img_6906
Image Detail Image Download
img_6910
img_6910
Image Detail Image Download
img_6913
img_6913
Image Detail Image Download
img_6914
img_6914
Image Detail Image Download
img_6937
img_6937
Image Detail Image Download
img_6940
img_6940
Image Detail Image Download
img_6968
img_6968
Image Detail Image Download
img_6971
img_6971
Image Detail Image Download
img_6972
img_6972
Image Detail Image Download
img_6974
img_6974
Image Detail Image Download
img_6975
img_6975
Image Detail Image Download
img_6982
img_6982
Image Detail Image Download
img_6985
img_6985
Image Detail Image Download
img_6988
img_6988
Image Detail Image Download
img_6999
img_6999
Image Detail Image Download
img_7007
img_7007
Image Detail Image Download
img_7011
img_7011
Image Detail Image Download
img_7014
img_7014
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery