ภาพกิจกรรม - งานวันกตัญญูและแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

งานวันกตัญญูและแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ร่วมกันจัดงานวันกตัญญูและแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียนอายุการทำงาน พระครูวิจิตธรรมโชติ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ และมีการมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน มหากรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ ระดับประเทศ ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 6375

img 6444

img 6517

img 6510

img_6330
img_6330
Image Detail Image Download
img_6332
img_6332
Image Detail Image Download
img_6334
img_6334
Image Detail Image Download
img_6338
img_6338
Image Detail Image Download
img_6345
img_6345
Image Detail Image Download
img_6346
img_6346
Image Detail Image Download
img_6347
img_6347
Image Detail Image Download
img_6348
img_6348
Image Detail Image Download
img_6349
img_6349
Image Detail Image Download
img_6350
img_6350
Image Detail Image Download
img_6351
img_6351
Image Detail Image Download
img_6352
img_6352
Image Detail Image Download
img_6354
img_6354
Image Detail Image Download
img_6367
img_6367
Image Detail Image Download
img_6369
img_6369
Image Detail Image Download
img_6370
img_6370
Image Detail Image Download
img_6371
img_6371
Image Detail Image Download
img_6372
img_6372
Image Detail Image Download
img_6375
img_6375
Image Detail Image Download
img_6378
img_6378
Image Detail Image Download
img_6380
img_6380
Image Detail Image Download
img_6381
img_6381
Image Detail Image Download
img_6383
img_6383
Image Detail Image Download
img_6385
img_6385
Image Detail Image Download
img_6386
img_6386
Image Detail Image Download
img_6390
img_6390
Image Detail Image Download
img_6392
img_6392
Image Detail Image Download
img_6395
img_6395
Image Detail Image Download
img_6396
img_6396
Image Detail Image Download
img_6397
img_6397
Image Detail Image Download
img_6398
img_6398
Image Detail Image Download
img_6399
img_6399
Image Detail Image Download
img_6400
img_6400
Image Detail Image Download
img_6408
img_6408
Image Detail Image Download
img_6412
img_6412
Image Detail Image Download
img_6419
img_6419
Image Detail Image Download
img_6420
img_6420
Image Detail Image Download
img_6422
img_6422
Image Detail Image Download
img_6425
img_6425
Image Detail Image Download
img_6429
img_6429
Image Detail Image Download
img_6430
img_6430
Image Detail Image Download
img_6432
img_6432
Image Detail Image Download
img_6434
img_6434
Image Detail Image Download
img_6439
img_6439
Image Detail Image Download
img_6444
img_6444
Image Detail Image Download
img_6449
img_6449
Image Detail Image Download
img_6450
img_6450
Image Detail Image Download
img_6451
img_6451
Image Detail Image Download
img_6452
img_6452
Image Detail Image Download
img_6457
img_6457
Image Detail Image Download
img_6461
img_6461
Image Detail Image Download
img_6464
img_6464
Image Detail Image Download
img_6467
img_6467
Image Detail Image Download
img_6470
img_6470
Image Detail Image Download
img_6475
img_6475
Image Detail Image Download
img_6479
img_6479
Image Detail Image Download
img_6481
img_6481
Image Detail Image Download
img_6482
img_6482
Image Detail Image Download
img_6483
img_6483
Image Detail Image Download
img_6484
img_6484
Image Detail Image Download
img_6485
img_6485
Image Detail Image Download
img_6486
img_6486
Image Detail Image Download
img_6493
img_6493
Image Detail Image Download
img_6495
img_6495
Image Detail Image Download
img_6496
img_6496
Image Detail Image Download
img_6500
img_6500
Image Detail Image Download
img_6503
img_6503
Image Detail Image Download
img_6504
img_6504
Image Detail Image Download
img_6505
img_6505
Image Detail Image Download
img_6506
img_6506
Image Detail Image Download
img_6510
img_6510
Image Detail Image Download
img_6515
img_6515
Image Detail Image Download
img_6517
img_6517
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery