ภาพกิจกรรม - ประชุม เตรียมงานงานสลากภัตประจำปี ๒๕๕๘

ระชุม เตรียมงานงานสลากภัต

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมด้วย ผู้บริหาร  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยมัคทายก  ได้ร่วมกันประชุม เตรียมงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พิธีพุทธาภิเษก สมโภชพระบรมสารีริกธาตุฯ และงานสลากภัต อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6278

img 6280

img 6281

img 6308

img_6278
img_6278
Image Detail Image Download
img_6280
img_6280
Image Detail Image Download
img_6281
img_6281
Image Detail Image Download
img_6282
img_6282
Image Detail Image Download
img_6284
img_6284
Image Detail Image Download
img_6287
img_6287
Image Detail Image Download
img_6288
img_6288
Image Detail Image Download
img_6289
img_6289
Image Detail Image Download
img_6290
img_6290
Image Detail Image Download
img_6291
img_6291
Image Detail Image Download
img_6293
img_6293
Image Detail Image Download
img_6297
img_6297
Image Detail Image Download
img_6308
img_6308
Image Detail Image Download
img_6310
img_6310
Image Detail Image Download
img_6316
img_6316
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery