ภาพกิจกรรม - การประชุม ทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การประชุม ทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม ทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการจัดทำแผนงบประมาณ/แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ


img 6259

img 6261

img 6260

img 6266

img_6259
img_6259
Image Detail Image Download
img_6260
img_6260
Image Detail Image Download
img_6261
img_6261
Image Detail Image Download
img_6263
img_6263
Image Detail Image Download
img_6264
img_6264
Image Detail Image Download
img_6266
img_6266
Image Detail Image Download
img_6268
img_6268
Image Detail Image Download
img_6270
img_6270
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery