ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘

การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา  ๑/๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ) ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ณ อาคารเรียนชั้นเดียว วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6119

img 6123

img 6131

img 6132

img_6118
img_6118
Image Detail Image Download
img_6119
img_6119
Image Detail Image Download
img_6123
img_6123
Image Detail Image Download
img_6124
img_6124
Image Detail Image Download
img_6125
img_6125
Image Detail Image Download
img_6126
img_6126
Image Detail Image Download
img_6127
img_6127
Image Detail Image Download
img_6128
img_6128
Image Detail Image Download
img_6129
img_6129
Image Detail Image Download
img_6130
img_6130
Image Detail Image Download
img_6131
img_6131
Image Detail Image Download
img_6132
img_6132
Image Detail Image Download
img_6134
img_6134
Image Detail Image Download
img_6135
img_6135
Image Detail Image Download
img_6137
img_6137
Image Detail Image Download
img_6139
img_6139
Image Detail Image Download
img_6140
img_6140
Image Detail Image Download
img_6141
img_6141
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery