ภาพกิจกรรม - การประชุมบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

การประชุมบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อมอบคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร ปี ๒๕๕๘ และเตรียมงานมุฑิตากตัญญูรำลึกคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6085

img 6103

img 6091

img 6096

img_6081
img_6081
Image Detail Image Download
img_6085
img_6085
Image Detail Image Download
img_6089
img_6089
Image Detail Image Download
img_6091
img_6091
Image Detail Image Download
img_6096
img_6096
Image Detail Image Download
img_6101
img_6101
Image Detail Image Download
img_6102
img_6102
Image Detail Image Download
img_6103
img_6103
Image Detail Image Download
img_6104
img_6104
Image Detail Image Download
img_6106
img_6106
Image Detail Image Download
img_6108
img_6108
Image Detail Image Download
img_6110
img_6110
Image Detail Image Download
img_6113
img_6113
Image Detail Image Download
img_6114
img_6114
Image Detail Image Download
img_6115
img_6115
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery