ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมการสอบของคณะพุทธศาสตร์

ผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมการสอบของคณะพุทธศาสตร์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร ได้เข้าพบปะนิสิตคณะพุทธศาสร์และตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ในการสอบ ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ 

img 5965

img 5973

img 5969

 

img 5970

img_5965
img_5965
Image Detail Image Download
img_5967
img_5967
Image Detail Image Download
img_5968
img_5968
Image Detail Image Download
img_5969
img_5969
Image Detail Image Download
img_5970
img_5970
Image Detail Image Download
img_5972
img_5972
Image Detail Image Download
img_5973
img_5973
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery