ภาพกิจกรรม - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้า ที่พร้อมกับ นายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมกับคณะ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อการสนับสนุนทางวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และองค์ความรู้ เพื่อดำเนินการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสนับสนุนการศึกษา วิจัย การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6004

img 6011

img 6023

img 6024

img_5982
img_5982
Image Detail Image Download
img_5983
img_5983
Image Detail Image Download
img_5986
img_5986
Image Detail Image Download
img_5987
img_5987
Image Detail Image Download
img_5988
img_5988
Image Detail Image Download
img_5996
img_5996
Image Detail Image Download
img_6002
img_6002
Image Detail Image Download
img_6003
img_6003
Image Detail Image Download
img_6004
img_6004
Image Detail Image Download
img_6006
img_6006
Image Detail Image Download
img_6007
img_6007
Image Detail Image Download
img_6008
img_6008
Image Detail Image Download
img_6011
img_6011
Image Detail Image Download
img_6013
img_6013
Image Detail Image Download
img_6014
img_6014
Image Detail Image Download
img_6015
img_6015
Image Detail Image Download
img_6016
img_6016
Image Detail Image Download
img_6018
img_6018
Image Detail Image Download
img_6023
img_6023
Image Detail Image Download
img_6024
img_6024
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery