ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วรปรัช ญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘  เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและติดตามงานของแต่ละส่วนงาน และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5973

img 5976

img 5977

img 5979

img_5967
img_5967
Image Detail Image Download
img_5968
img_5968
Image Detail Image Download
img_5969
img_5969
Image Detail Image Download
img_5973
img_5973
Image Detail Image Download
img_5974
img_5974
Image Detail Image Download
img_5975
img_5975
Image Detail Image Download
img_5976
img_5976
Image Detail Image Download
img_5977
img_5977
Image Detail Image Download
img_5979
img_5979
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery