ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘

การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา  ๑/๒๕๕๘ (ภาคปกติ) ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ณ อาคารเรียนชั้นเดียว วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5829

img 5835

img 5838

img 5841

img_5829
img_5829
Image Detail Image Download
img_5831
img_5831
Image Detail Image Download
img_5833
img_5833
Image Detail Image Download
img_5835
img_5835
Image Detail Image Download
img_5836
img_5836
Image Detail Image Download
img_5837
img_5837
Image Detail Image Download
img_5838
img_5838
Image Detail Image Download
img_5839
img_5839
Image Detail Image Download
img_5840
img_5840
Image Detail Image Download
img_5841
img_5841
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery