ภาพกิจกรรม - ประชุม เตรียมงานพิธีพุทธาภิเษก สมโภชพระบรมสารีริกธาตุฯ

ระชุม เตรียมงานพิธีพุทธาภิเษก สมโภชพระบรมสารีริกธาตุฯ

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม เตรียมงานพิธีพุทธาภิเษก สมโภชพระบรมสารีริกธาตุฯ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5588

img 5590

img 5591

img 5592

img_5588
img_5588
Image Detail Image Download
img_5589
img_5589
Image Detail Image Download
img_5590
img_5590
Image Detail Image Download
img_5591
img_5591
Image Detail Image Download
img_5592
img_5592
Image Detail Image Download
img_5610
img_5610
Image Detail Image Download
img_5612
img_5612
Image Detail Image Download
img_5613
img_5613
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery