ภาพกิจกรรม - ประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกัน ประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัยสงฆ์  ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5621

img 5622

img 5624

img 5625

img_5615
img_5615
Image Detail Image Download
img_5619
img_5619
Image Detail Image Download
img_5621
img_5621
Image Detail Image Download
img_5622
img_5622
Image Detail Image Download
img_5624
img_5624
Image Detail Image Download
img_5625
img_5625
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery