ภาพกิจกรรม - กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๙

กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๙

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่   ได้ร่วมกันจัด กิจกรรม จิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๙ โดยได้รับเกียรติจาก พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้มาบรรยายเรื่อง "ธรรมะในการทำงาน" พร้อมด้วยร่วมกันโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล ๕ ระยะที่ ๒ - ๓  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5486

img 5483

img 5484

img 5479

img_5460
img_5460
Image Detail Image Download
img_5465
img_5465
Image Detail Image Download
img_5467
img_5467
Image Detail Image Download
img_5468
img_5468
Image Detail Image Download
img_5475
img_5475
Image Detail Image Download
img_5479
img_5479
Image Detail Image Download
img_5481
img_5481
Image Detail Image Download
img_5483
img_5483
Image Detail Image Download
img_5484
img_5484
Image Detail Image Download
img_5486
img_5486
Image Detail Image Download
img_5490
img_5490
Image Detail Image Download
img_5492
img_5492
Image Detail Image Download
img_5460
img_5460
Image Detail Image Download
img_5465
img_5465
Image Detail Image Download
img_5467
img_5467
Image Detail Image Download
img_5468
img_5468
Image Detail Image Download
img_5475
img_5475
Image Detail Image Download
img_5479
img_5479
Image Detail Image Download
img_5481
img_5481
Image Detail Image Download
img_5483
img_5483
Image Detail Image Download
img_5484
img_5484
Image Detail Image Download
img_5486
img_5486
Image Detail Image Download
img_5490
img_5490
Image Detail Image Download
img_5492
img_5492
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery