ภาพกิจกรรม - ประชุมการเตรียมงานงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (ระดับประเทศ)

ประชุมการเตรียมงานงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (ระดับประเทศ)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณะครูจากโรงเรียนที่ชนะการประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (ระดับภาค) ด้ร่วมกัน ประชุมการเตรียมงานงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (ระดับประเทศ) ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5462

img 5464

img 5468

img 5470

img_5447
img_5447
Image Detail Image Download
img_5462
img_5462
Image Detail Image Download
img_5464
img_5464
Image Detail Image Download
img_5468
img_5468
Image Detail Image Download
img_5470
img_5470
Image Detail Image Download
img_5472
img_5472
Image Detail Image Download
img_5473
img_5473
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery