ภาพกิจกรรม - ประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์สมคิด  นันต๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกัน ประชุมการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัยสงฆ์  ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5433

img 5435

img 5436

img 5437

img_5433
img_5433
Image Detail Image Download
img_5434
img_5434
Image Detail Image Download
img_5435
img_5435
Image Detail Image Download
img_5436
img_5436
Image Detail Image Download
img_5437
img_5437
Image Detail Image Download
img_5438
img_5438
Image Detail Image Download
img_5439
img_5439
Image Detail Image Download
img_5440
img_5440
Image Detail Image Download
img_5441
img_5441
Image Detail Image Download
img_5442
img_5442
Image Detail Image Download
img_5443
img_5443
Image Detail Image Download
img_5445
img_5445
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery