ภาพกิจกรรม - กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๘

กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๘

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่   ได้ร่วมกันจัด กิจกรรม จิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๘ โดยได้รับเกียรติจาก พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายวงแผนและวิชาการ ได้มาบรรยายเรื่อง "การทบทวนงานและการเตรียมตัวในการทำงาน"  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5409

img 5410

img 5430

img 5425

img_5409
img_5409
Image Detail Image Download
img_5410
img_5410
Image Detail Image Download
img_5411
img_5411
Image Detail Image Download
img_5412
img_5412
Image Detail Image Download
img_5414
img_5414
Image Detail Image Download
img_5415
img_5415
Image Detail Image Download
img_5416
img_5416
Image Detail Image Download
img_5422
img_5422
Image Detail Image Download
img_5424
img_5424
Image Detail Image Download
img_5425
img_5425
Image Detail Image Download
img_5429
img_5429
Image Detail Image Download
img_5430
img_5430
Image Detail Image Download
img_5431
img_5431
Image Detail Image Download
img_5432
img_5432
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery