ภาพกิจกรรม - โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ครั้งที่ ๑) กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ครั้งที่ ๑) กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในกิจกรรม ได้แนะนำระบบจัดการศึกษา ระบบการบริหารในฝ่ายบริหาร และระบบการบริหารงานในฝ่ายวิชาการในวิทยาลัยสงฆ์นครน่า ได้แจกใบลงทะเบียน ปฎิทินการศึกษา และตารางเรียนนิสิต ในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 5837

img 5853

 

img 5875

img 5884

img 5891

img 5895

img 5883

img 5882

img 5928

img_5817
img_5817
Image Detail Image Download
img_5820
img_5820
Image Detail Image Download
img_5824
img_5824
Image Detail Image Download
img_5828
img_5828
Image Detail Image Download
img_5830
img_5830
Image Detail Image Download
img_5833
img_5833
Image Detail Image Download
img_5834
img_5834
Image Detail Image Download
img_5837
img_5837
Image Detail Image Download
img_5838
img_5838
Image Detail Image Download
img_5839
img_5839
Image Detail Image Download
img_5844
img_5844
Image Detail Image Download
img_5846
img_5846
Image Detail Image Download
img_5847
img_5847
Image Detail Image Download
img_5848
img_5848
Image Detail Image Download
img_5849
img_5849
Image Detail Image Download
img_5853
img_5853
Image Detail Image Download
img_5857
img_5857
Image Detail Image Download
img_5858
img_5858
Image Detail Image Download
img_5859
img_5859
Image Detail Image Download
img_5861
img_5861
Image Detail Image Download
img_5867
img_5867
Image Detail Image Download
img_5869
img_5869
Image Detail Image Download
img_5871
img_5871
Image Detail Image Download
img_5872
img_5872
Image Detail Image Download
img_5874
img_5874
Image Detail Image Download
img_5875
img_5875
Image Detail Image Download
img_5882
img_5882
Image Detail Image Download
img_5883
img_5883
Image Detail Image Download
img_5884
img_5884
Image Detail Image Download
img_5891
img_5891
Image Detail Image Download
img_5895
img_5895
Image Detail Image Download
img_5914
img_5914
Image Detail Image Download
img_5921
img_5921
Image Detail Image Download
img_5922
img_5922
Image Detail Image Download
img_5925
img_5925
Image Detail Image Download
img_5928
img_5928
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery