ภาพกิจกรรม - พิธีปิดกิจกรรม "ค่ายวัยใส หัวใจพุทธะ

พิธีปิดกิจกรรม "ค่ายวัยใส หัวใจพุทธะ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัด "ค่ายวัยใส หัวใจพุทธะ" กิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำค่ายคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน  โดยมีโรงเรียนในจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๑๕ โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วม ๑๐๐ คน ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5285

img 5392

img 5395

img 5408

img_5285
img_5285
Image Detail Image Download
img_5286
img_5286
Image Detail Image Download
img_5287
img_5287
Image Detail Image Download
img_5288
img_5288
Image Detail Image Download
img_5289
img_5289
Image Detail Image Download
img_5290
img_5290
Image Detail Image Download
img_5291
img_5291
Image Detail Image Download
img_5292
img_5292
Image Detail Image Download
img_5293
img_5293
Image Detail Image Download
img_5294
img_5294
Image Detail Image Download
img_5295
img_5295
Image Detail Image Download
img_5296
img_5296
Image Detail Image Download
img_5297
img_5297
Image Detail Image Download
img_5298
img_5298
Image Detail Image Download
img_5299
img_5299
Image Detail Image Download
img_5300
img_5300
Image Detail Image Download
img_5301
img_5301
Image Detail Image Download
img_5302
img_5302
Image Detail Image Download
img_5303
img_5303
Image Detail Image Download
img_5304
img_5304
Image Detail Image Download
img_5305
img_5305
Image Detail Image Download
img_5306
img_5306
Image Detail Image Download
img_5307
img_5307
Image Detail Image Download
img_5308
img_5308
Image Detail Image Download
img_5309
img_5309
Image Detail Image Download
img_5310
img_5310
Image Detail Image Download
img_5311
img_5311
Image Detail Image Download
img_5312
img_5312
Image Detail Image Download
img_5313
img_5313
Image Detail Image Download
img_5314
img_5314
Image Detail Image Download
img_5315
img_5315
Image Detail Image Download
img_5316
img_5316
Image Detail Image Download
img_5317
img_5317
Image Detail Image Download
img_5318
img_5318
Image Detail Image Download
img_5319
img_5319
Image Detail Image Download
img_5320
img_5320
Image Detail Image Download
img_5321
img_5321
Image Detail Image Download
img_5322
img_5322
Image Detail Image Download
img_5323
img_5323
Image Detail Image Download
img_5324
img_5324
Image Detail Image Download
img_5325
img_5325
Image Detail Image Download
img_5326
img_5326
Image Detail Image Download
img_5327
img_5327
Image Detail Image Download
img_5328
img_5328
Image Detail Image Download
img_5329
img_5329
Image Detail Image Download
img_5330
img_5330
Image Detail Image Download
img_5331
img_5331
Image Detail Image Download
img_5332
img_5332
Image Detail Image Download
img_5333
img_5333
Image Detail Image Download
img_5334
img_5334
Image Detail Image Download
img_5335
img_5335
Image Detail Image Download
img_5336
img_5336
Image Detail Image Download
img_5337
img_5337
Image Detail Image Download
img_5338
img_5338
Image Detail Image Download
img_5339
img_5339
Image Detail Image Download
img_5340
img_5340
Image Detail Image Download
img_5341
img_5341
Image Detail Image Download
img_5342
img_5342
Image Detail Image Download
img_5343
img_5343
Image Detail Image Download
img_5344
img_5344
Image Detail Image Download
img_5345
img_5345
Image Detail Image Download
img_5346
img_5346
Image Detail Image Download
img_5347
img_5347
Image Detail Image Download
img_5348
img_5348
Image Detail Image Download
img_5349
img_5349
Image Detail Image Download
img_5350
img_5350
Image Detail Image Download
img_5351
img_5351
Image Detail Image Download
img_5352
img_5352
Image Detail Image Download
img_5353
img_5353
Image Detail Image Download
img_5354
img_5354
Image Detail Image Download
img_5355
img_5355
Image Detail Image Download
img_5356
img_5356
Image Detail Image Download
img_5357
img_5357
Image Detail Image Download
img_5358
img_5358
Image Detail Image Download
img_5359
img_5359
Image Detail Image Download
img_5360
img_5360
Image Detail Image Download
img_5361
img_5361
Image Detail Image Download
img_5362
img_5362
Image Detail Image Download
img_5363
img_5363
Image Detail Image Download
img_5364
img_5364
Image Detail Image Download
img_5365
img_5365
Image Detail Image Download
img_5366
img_5366
Image Detail Image Download
img_5367
img_5367
Image Detail Image Download
img_5368
img_5368
Image Detail Image Download
img_5369
img_5369
Image Detail Image Download
img_5370
img_5370
Image Detail Image Download
img_5371
img_5371
Image Detail Image Download
img_5372
img_5372
Image Detail Image Download
img_5373
img_5373
Image Detail Image Download
img_5374
img_5374
Image Detail Image Download
img_5375
img_5375
Image Detail Image Download
img_5376
img_5376
Image Detail Image Download
img_5377
img_5377
Image Detail Image Download
img_5378
img_5378
Image Detail Image Download
img_5379
img_5379
Image Detail Image Download
img_5380
img_5380
Image Detail Image Download
img_5381
img_5381
Image Detail Image Download
img_5382
img_5382
Image Detail Image Download
img_5383
img_5383
Image Detail Image Download
img_5384
img_5384
Image Detail Image Download
img_5385
img_5385
Image Detail Image Download
img_5386
img_5386
Image Detail Image Download
img_5387
img_5387
Image Detail Image Download
img_5388
img_5388
Image Detail Image Download
img_5389
img_5389
Image Detail Image Download
img_5390
img_5390
Image Detail Image Download
img_5392
img_5392
Image Detail Image Download
img_5395
img_5395
Image Detail Image Download
img_5396
img_5396
Image Detail Image Download
img_5397
img_5397
Image Detail Image Download
img_5408
img_5408
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery