ภาพกิจกรรม - งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปี ๒๕๕๘ โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และพุทธศาสนิกชนชาวน่าน ในงานมีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  องค์สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แก่คณะสงฆ์ไทย และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ   อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (อาคารหลังใหม่พื้นที่ ๑๓ ไร่) ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 5129

img 5128

img 5051

img 5210

img 5266

img 5280

เกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ

img_5015
img_5015
Image Detail Image Download
img_5016
img_5016
Image Detail Image Download
img_5017
img_5017
Image Detail Image Download
img_5021
img_5021
Image Detail Image Download
img_5023
img_5023
Image Detail Image Download
img_5038
img_5038
Image Detail Image Download
img_5045
img_5045
Image Detail Image Download
img_5047
img_5047
Image Detail Image Download
img_5049
img_5049
Image Detail Image Download
img_5051
img_5051
Image Detail Image Download
img_5053
img_5053
Image Detail Image Download
img_5054
img_5054
Image Detail Image Download
img_5055
img_5055
Image Detail Image Download
img_5056
img_5056
Image Detail Image Download
img_5057
img_5057
Image Detail Image Download
img_5058
img_5058
Image Detail Image Download
img_5061
img_5061
Image Detail Image Download
img_5067
img_5067
Image Detail Image Download
img_5068
img_5068
Image Detail Image Download
img_5069
img_5069
Image Detail Image Download
img_5070
img_5070
Image Detail Image Download
img_5071
img_5071
Image Detail Image Download
img_5072
img_5072
Image Detail Image Download
img_5073
img_5073
Image Detail Image Download
img_5076
img_5076
Image Detail Image Download
img_5077
img_5077
Image Detail Image Download
img_5079
img_5079
Image Detail Image Download
img_5086
img_5086
Image Detail Image Download
img_5091
img_5091
Image Detail Image Download
img_5095
img_5095
Image Detail Image Download
img_5102
img_5102
Image Detail Image Download
img_5107
img_5107
Image Detail Image Download
img_5114
img_5114
Image Detail Image Download
img_5124
img_5124
Image Detail Image Download
img_5128
img_5128
Image Detail Image Download
img_5129
img_5129
Image Detail Image Download
img_5132
img_5132
Image Detail Image Download
img_5134
img_5134
Image Detail Image Download
img_5135
img_5135
Image Detail Image Download
img_5137
img_5137
Image Detail Image Download
img_5138
img_5138
Image Detail Image Download
img_5139
img_5139
Image Detail Image Download
img_5140
img_5140
Image Detail Image Download
img_5141
img_5141
Image Detail Image Download
img_5142
img_5142
Image Detail Image Download
img_5143
img_5143
Image Detail Image Download
img_5144
img_5144
Image Detail Image Download
img_5145
img_5145
Image Detail Image Download
img_5146
img_5146
Image Detail Image Download
img_5147
img_5147
Image Detail Image Download
img_5149
img_5149
Image Detail Image Download
img_5150
img_5150
Image Detail Image Download
img_5151
img_5151
Image Detail Image Download
img_5152
img_5152
Image Detail Image Download
img_5154
img_5154
Image Detail Image Download
img_5155
img_5155
Image Detail Image Download
img_5157
img_5157
Image Detail Image Download
img_5158
img_5158
Image Detail Image Download
img_5159
img_5159
Image Detail Image Download
img_5160
img_5160
Image Detail Image Download
img_5161
img_5161
Image Detail Image Download
img_5162
img_5162
Image Detail Image Download
img_5163
img_5163
Image Detail Image Download
img_5164
img_5164
Image Detail Image Download
img_5165
img_5165
Image Detail Image Download
img_5166
img_5166
Image Detail Image Download
img_5167
img_5167
Image Detail Image Download
img_5168
img_5168
Image Detail Image Download
img_5169
img_5169
Image Detail Image Download
img_5170
img_5170
Image Detail Image Download
img_5171
img_5171
Image Detail Image Download
img_5173
img_5173
Image Detail Image Download
img_5174
img_5174
Image Detail Image Download
img_5175
img_5175
Image Detail Image Download
img_5176
img_5176
Image Detail Image Download
img_5177
img_5177
Image Detail Image Download
img_5178
img_5178
Image Detail Image Download
img_5179
img_5179
Image Detail Image Download
img_5180
img_5180
Image Detail Image Download
img_5181
img_5181
Image Detail Image Download
img_5182
img_5182
Image Detail Image Download
img_5184
img_5184
Image Detail Image Download
img_5185
img_5185
Image Detail Image Download
img_5186
img_5186
Image Detail Image Download
img_5187
img_5187
Image Detail Image Download
img_5188
img_5188
Image Detail Image Download
img_5189
img_5189
Image Detail Image Download
img_5190
img_5190
Image Detail Image Download
img_5191
img_5191
Image Detail Image Download
img_5192
img_5192
Image Detail Image Download
img_5193
img_5193
Image Detail Image Download
img_5194
img_5194
Image Detail Image Download
img_5195
img_5195
Image Detail Image Download
img_5196
img_5196
Image Detail Image Download
img_5199
img_5199
Image Detail Image Download
img_5200
img_5200
Image Detail Image Download
img_5201
img_5201
Image Detail Image Download
img_5202
img_5202
Image Detail Image Download
img_5203
img_5203
Image Detail Image Download
img_5204
img_5204
Image Detail Image Download
img_5205
img_5205
Image Detail Image Download
img_5206
img_5206
Image Detail Image Download
img_5207
img_5207
Image Detail Image Download
img_5208
img_5208
Image Detail Image Download
img_5209
img_5209
Image Detail Image Download
img_5210
img_5210
Image Detail Image Download
img_5212
img_5212
Image Detail Image Download
img_5216
img_5216
Image Detail Image Download
img_5219
img_5219
Image Detail Image Download
img_5222
img_5222
Image Detail Image Download
img_5228
img_5228
Image Detail Image Download
img_5235
img_5235
Image Detail Image Download
img_5242
img_5242
Image Detail Image Download
img_5243
img_5243
Image Detail Image Download
img_5244
img_5244
Image Detail Image Download
img_5245
img_5245
Image Detail Image Download
img_5261
img_5261
Image Detail Image Download
img_5266
img_5266
Image Detail Image Download
img_5271
img_5271
Image Detail Image Download
img_5280
img_5280
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery